Dr. P N Singh

Kendriya Vidyalaya, Miao

Mr. Sujit Paul Tirkey

Kendriya Vidyalaya, Lokra

Mr. Seshanooj Sarkar

Kendriya Vidyalaya, Khatkhati

Dr. Sanjay Kumar

Kendriya Vidyalaya, Khanapara

Mr. Sushil Kumar Dhiman

Kendriya Vidyalaya, Jagiroad

Dr. Ganesh Kumar

Kendriya Vidyalaya, Duliajan

Mr. Brijendra Kumar Tiwari

Kendriya Vidyalaya AFS, Jorhat

Smt. Rashmi Shukla

Kendriya Vidyalaya SPG, Dwarka

Mr. Brijeshpal Singh

Kendriya Vidyalaya, Muzaffarnagar (Shift-1)