Mrs. Goli Naga Lakshmi

Kendriya Vidyalaya AFS Suryalanka

Mr. Rajesh Solanki

Kendriya Vidyalaya, Steel Plant

Mr. N. Prakasa Rao

Kendriya Vidyalaya, Srikakulam

Mr. Shailendra Meena

Kendriya Vidyalaya, Rajampalli

Mrs. Namrata Mishra

Kendriya Vidyalaya ONGC Rajahmundary

Teacher

Kendriya Vidyalaya No.2, Nausenabaugh

Mrs. Gurpreet Saini

Kendriya Vidyalaya No.1, Nausenabaugh

Mrs. Vijayakumari

Kendriya Vidyalaya No.2, Srivijayanagar

Mr. K Manohar

Kendriya Vidyalaya, Kandukur